Orkel: Fra kunde til samarbeid

Exigo har mange spennende lokale kunder og samarbeidspartnere. Blant dem er Orkel.

 

Bedriften som i 1949 startet med småproduksjon av barneleker og enkelt utstyr i en liten smie på Fannrem, har de siste 70 årene vokst til å bli en utvikler og produsent av moderne og solide landbruks- og industrimaskiner på verdensbasis. Tro til Orkel sin grunnverdi om å satse lokalt, holder bedriften fortsatt til på Fannrem, i en større, mer omfattende og nyskapende fabrikk med tilhørende kontorlokaler.

 

Exigo har levert IT-tjenester til Orkel helt siden 2010, med et mer komplekst samarbeid de siste fire årene. Dette betyr at vi til enhver tid bistår bedriften med ulike funksjoner.

 

Kjetil Gunnesmo konfigurerer en ny switch i den nye brakkeriggen hos Orkel

Gjennom samarbeidet med Orkel leverer Exigo en rekke tjenester:

  • Tilbyr, anskaffer og leverer datautstyr.
  • Fungerer som en intern it-avdeling der Exigo håndterer supporthenvendelser.
  • Drifter servermiljøet som består av interne servere og supplerende løsninger i skyen.
  • Drifter nettverkskomponenter som brannmur, switcher og trådløse aksesspunkt.
  • Sørger for at de forskjellige løsningene er sikret og ivaretatt med forskjellige backupløsninger, epost-sikkerhet og antivirus / EDR.
  • Gjennom vårt RMM-system (Remote Management and Monitoring) holder vi øye med IT-systemene hos Orkel, slik at vi til enhver tid kan følge «helsetilstanden» til de forskjellige enhetene i nettverket.
  • Vedlikeholde systemer ved å rulle ut patcher og sikkerhetsoppdateringer på servere og klienter.
  • For å heve intern kompetanse og sikkerhet i Orkel gjennomfører Exigo opplæring av sluttbrukere i IT-sikkerhet, nettvett og adferd på Internett.
  • Utvikler og vedlikeholder Orkel sitt interne avvikssystem for produksjon, Production Insight.

 

Vilhelm Skreddernes jobber med en PC som styrer vareheisen på lageret

 

Godt håndverk levert til riktig tid

CEO i Orkel, Erlend Gjønnes opplever at Exigo leverer presise og gode IT-tjenester, og understreker at det er en gjeng med dyktige fagfolk som brenner for oppgaven.

 

- Rett og slett godt håndverk levert til riktig tid. Vårt samarbeid fører til felles vekst, sier Gjønnes.

 

Daglig leder i Orkel, Erlend Johan Gjønnes er svært fornøyd med samarbeidet mellom Orkel og Exigo. Foto: Allsidig Design / Kajsa Selnes

 

IT-ansvarlig i Orkel, Snorre Hukkelås er også svært fornøyd med samarbeidet, og applauderer Exigo for å være såpass frempå med tanke på sikkerhet og sørger for å holde systemene oppdatert med god oppetid. I tillegg setter han stor pris på hjelp i arbeidshverdagen.

 

- Dere gjør hverdagen som IT-ansvarlig for meg som potet-ingeniør en god del enklere, da jeg kan lene meg litt på dere for å ta gode avgjørelser og få råd og tips underveis. Det er veldig lærerikt!, sier han.

 

Snorre Hukkelås benytter nettbrettet til å følge fremgangen i produksjonen

 

Hukkelås trekker også frem at det er gunstig med variert kompetanse.

 

- Jeg synes også dere har en god sammensetning av folk som kan svare på det meste – alt fra den administrative delen av IT og helt ned på kodenivå, avslutter han.

 

God kjemi

Kollegaen Kjell Gjøås forteller om den gode kjemien som har oppstått mellom bedriftene. På kontoret sitt inne i fabrikken viser han frem skrivebordsbakgrunnen sin. Den viser en såkalt meme laget av Vilhelm, som fungerer som en morsom daglig påminnelse om å ikke forlate maskinen ulåst.

 

- Det blir jo litt "skitsnakk", men alt er på stell og innenfor ramma, forteller han muntert.

 

Han er veldig godt fornøyd med oppvartingen Orkel får og skryter av responsen og profesjonaliteten Exigo viser. Gjøås trekker frem Exigos evne til å utvikle og tilpasse seg tiden.

 

- Jeg har ingenting å sette fingeren på, sier han.

 

Et system tilpasset kundens ønsker og behov

I tillegg til å alltid ha en fast konsulent plassert hos Orkel blir mye bakgrunnsarbeid gjort hos oss i Grønørveien. Her sitter tre karer og jobber med Production Insight, altså lager de et skreddersydd kvalitetskontrollsystem for Orkel.

 

Erik Fossum, Øystein Økland og Thomas Aunvik jobber med systemutvikling for Orkel